KOM IN BEWEGING, DOE MEE MET MIJNPOLL!DOE MEE MET MIJNPOLL!

WIJ HELPEN U BIJ HET BEREIKEN VAN DIT DOEL.

EEN GEZOND EN VITAAL LEVEN, OOK MET DIABETES.

WAT IS DIABETES?

Diabetes mellitus (vroeger vaak “suikerziekte” genoemd) is een stofwisselingsziekte.
Het lichaam kan de bloedsuikerspiegel niet goed meer regelen; die is bij diabetes te hoog.

De reden?
Het lichaam maakt (te) weinig of helemaal geen insuline meer aan en/of reageert er niet goed meer op.
Insuline zorgt ervoor dat de energie (glucose) die via de voeding in het bloed komt door de lichaamscellen wordt opgenomen.
Insuline verlaagt dus de bloedsuikerspiegel (bloedglucose).

Twee soorten diabetes
Diabetes type 1: van de mensen met diabetes heeft ongeveer 10% diabetes type 1.
Zij maken helemaal geen insuline (meer) aan.
Deze mensen zijn volledig afhankelijk van insuline die ze zelf dagelijks spuiten.
Diabetes type 1 kan al op (jonge) kinderleeftijd ontstaan.
De exacte oorzaak is meestal onduidelijk; vermoed wordt dat o.a. bepaalde infecties een rol spelen.

Diabetes type 2*: de andere 90% van de mensen met diabetes heeft diabetes type 2.
Dit werd vroeger ook wel “ouderdomsdiabetes” genoemd.
Een verwarrende term, want óók jonge mensen kunnen het krijgen.
Mensen met diabetes type 2 maken nog wel insuline aan maar veel minder dan normaal en/of ze zijn minder gevoelig voor de werking van insuline.

*De adviezen en andere informatie op deze website is uitsluitend gericht op mensen met diabetes type 2

GEVOLGEN VAN DIABETES

Een te hoog bloedsuikergehalte kan op den duur schade toebrengen aan allerlei organen en weefsels. Ogen, voeten, zenuwen, nieren en hart- en bloedvaten kunnen ernstig beschadigd raken. Dat kan leiden tot amputatie, slecht zicht, zenuwschade maar ook trombose, hartaanvallen en beroertes.

WAT KUN JE DOEN AAN DIABETES?

Gelukkig kunt u zelf veel doen om diabetes type 2 onder controle te krijgen. Heel belangrijk hierbij is een gezonde leefstijl. Dat betekent: gezonde voeding, voldoende beweging, een gezond gewicht, niet roken, en matig met alcohol. Al deze onderdelen van een gezonde leefstijl helpen uw bloedsuikergehalte op een goed niveau te brengen én te houden. Met een gezonde leefstijl kan diabetes type 2, zeker in het begin, vaak teruggedrongen worden waardoor medicijnen niet of nauwelijks nodig zijn.

Wat kun je zelf doen?
Wanneer een gezonde leefstijl alleen niet voldoende is, schrijven artsen ook medicijnen voor.
Een veelgebruikt medicijn is metformine, evt. gecombineerd met andere medicatie.
In ernstige gevallen gebruiken met mensen met diabetes type 2 ook insuline.

Referenties
1. Diabetesfonds. www.diabetesfonds.nl
2. Rutten GEHM, et al. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (derde herziening). Huisarts Wet 2013;56(10):512-525.

© 2019 | Centrum Diabetes en Overgewicht | Privacybeleid | MEDonline